Yritys

Olemme perheyritys, jonka juuret juontavat 1930-luvulle, Kauppapuutarha K.A. Saarikon ajalle.

Uskom­me ympä­ris­tön ja viih­ty­mi­sen ole­van suh­tees­sa toi­siin­sa. Puis­to­jen, piha aluei­den ja leik­ki­paik­ko­jen viih­ty­vyyt­tä me pys­tym­me parantamaan.

Omaam­me pie­nen, mut­ta moni­puo­li­sen ja yrit­tä­jä­hen­ki­sen hen­ki­lös­tön, jos­sa jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen työ­pa­nos yhdis­tyy laa­jak­si osaa­mi­sek­si alalla.

Olem­me saa­neet kun­ta­koh­tai­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non vuon­na 1998.

Monipuoliset piha- ja viherrakentamiseen liittyvät työt

Ota yhteyt­tä